I Ogólnopolskie Seminarium Marsjańskie

Cel seminarium

Prezentacja osiągnięć polskich naukowców w zakresie badań marsjańskich, nawiązanie współpracy naukowej w zakresie badań marsjańskich pomiędzy różnymi jednostkami naukowymi i naukowcami, rozwój badań marsjańskich w Polsce.

Zakres tematyczny

Tematyka seminarium dotyczy całości zagadnień związanych z Marsem, takich jak:

  • estymacja parametrów orbitalnych Marsa i własności globalnych planety
  • otoczenie kosmiczne Marsa
  • badanie sfer planetarnych Marsa: magnetosfery, jonosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery i wnętrza planety

w tym prezentacji wyników badań opartych na:

  • danych z bieżących i zakończonych misji marsjańskich
  • nowych proponowanych rozwiązaniach, tj. metodach, aparaturze i narzędziach badawczych dla przyszłych misji marsjańskich
  • modelowaniu teoretycznym i symulacjach numerycznych w badaniach marsjańskich
  • symulacjach laboratoryjnych w badaniach marsjańskich i badaniach analogów marsjańskich występujących na Ziemi.