I Ogólnopolskie Seminarium Marsjańskie

Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym ogólnopolskim seminarium marsjańskim.

Seminarium składa się z części poświęconej prezentacji badań marsjańskich prowadzonych w Polsce oraz części warsztatowej dotyczącej współpracy naukowej i badawczej pomiędzy polskimi jednostkami prowadzącymi badania marsjańskie.

Po seminarium zapraszamy na zwiedzanie laboratoriów Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanych z badaniami marsjańskimi:

 • laboratorium osadów
 • laboratorium eoliczne (w tym tunel aerodynamiczny do badań środowiskowych)
 • centrum przetwarzania obrazów cyfrowych
 • pracownia spektrometrii i dyfraktometrii

Cel seminarium

Prezentacja osiągnięć polskich naukowców w zakresie badań marsjańskich, nawiązanie współpracy naukowej w zakresie badań marsjańskich pomiędzy różnymi jednostkami naukowymi i naukowcami, rozwój badań marsjańskich w Polsce.

Zakres tematyczny

Tematyka seminarium dotyczy całości zagadnień związanych z Marsem, takich jak:

 • estymacja parametrów orbitalnych Marsa i własności globalnych planety
 • otoczenie kosmiczne Marsa
 • badanie sfer planetarnych Marsa: magnetosfery, jonosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery i wnętrza planety

w tym prezentacji wyników badań opartych na:

 • danych z bieżących i zakończonych misji marsjańskich
 • nowych proponowanych rozwiązaniach, tj. metodach, aparaturze i narzędziach badawczych dla przyszłych misji marsjańskich
 • modelowaniu teoretycznym i symulacjach numerycznych w badaniach marsjańskich
 • symulacjach laboratoryjnych w badaniach marsjańskich i badaniach analogów marsjańskich występujących na Ziemi.